Endringar i velferdstenestelovgivinga - samarbeid, samordning, barnekoordinator og ny rettleiar

1. august i år blei det endringar i 14 velferdstenestelover om samarbeid, samordning og barnekoordinator. 15. september kom rettleiaren, ein tverrsektoriell rettleiar om samarbeid, samordning og barnekoordinator som har fått namnet: Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

Publisert 16.09.2022
Sist oppdatert 05.10.2022

Du finn meir informasjon om endring av 14 velferdstenestelover på Helsedirektoratet sine nettsider her: 

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator - Helsedirektoratet

​Den nye rettleiaren finn ​du her: 

Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier - Helsedirektoratet