Koordinerande einingar i kommunar

Oversikt over dei koordinerande einingane (KE) for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen føretaksområde.

Bergen kommune - Individuell plan og koordinerende enhet​


Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering:
Postmottak: Koordinerende.enhet@bergen.kommune.no​


Enhet for koordinering og rehabilitering
Tlf. 55 56 51 20

Adresse: Sandbrogaten 5

5003 BergenArna/ Åsane byområde:

Systemkoordinator Tlf. 408 19 046


Bergenhus/ Årstad byområde:

Systemkoordinator Tlf. 408 13 570 


Fana/ Ytrebygda byområde:

Systemkoordinator Tlf. 408 13 568


Fyllingsdalen/ Laksevåg byområde:

Systemkoordinator Tlf. 409 18 658

Avdelingsleiar forvaltningskontoret

Kontaktperson KE

Kari Hesjedal

Telefon: 409 03 317
Adresse: Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstenester,
Postboks 4, 5906 FREKKHAUG

Nettside: Alver kommune​


Systemkoordinator KE
Marit Helen Leirheim
Telefon: 56 15 83 83 / 952 90 344


Koordinerende eining for habilitering og rehabilitering Askøy Kommune

Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø
Tlf: 56 15 80 00


Besøks adresse: Nygjerdet 4.
E-post: ke@askoy.kommune.no  ​
​Nettside:Askøy kommune ​
Koordinerende enhet i Askøy kommune​


Koordinerande eining Austevoll
Edith Rivenes Vik   
Telefon: 55 08 10 00 / 55 08 14 03

E-post: Helseservicekontor@austevoll.kommune.no

Adresse: Austevoll kommune
​Helseservicekontoret

Birkelandsvegen 2
5392 STOREBØ 

Koordinerande eining

Forvaltningskontoret / v 

Tove Kristin Sleire Tistel​
Tlf:56 16 20 24 / 56 16 20 38

Austrheim kommune
Sætremarka 2 
5943  AUSTRHEIM

E-post: post@austrheim.kommune.no

Koordinerende eining- Bjørnafjorden kommune (bjornafjorden.kommune.no)

Kontaktperson for KE:

Jorun Elin Dahl

Leiar Koordinerende eining
Telefon: 977 30 588      

Adresse:                                                                                                                                    Postboks 24, 5649 Eikelandsosen                                                                                                  Bjørnafjorden kommune- (bjornafjorden.kommune.no)     ​ 

Kontaktperson KE
Eva Meland
Telefon: 53 67 35 70/ 48264748​
Adresse: Eidfjord Bygdaheim

​Brotkanten 18

5783 Eidfjord

Leiar av KE:

Nadine Gutte-Preusse ​

Telefon: 56 16 51 42 

Adresse: 5947 FEDJE 


Koordinerande eining

Wenche Leite
Tlf: 57 78 20 84 / 945 06 790                                                                                                  Adresse: Eivindvikvegen 1149,                                                                                                      5966 Eivindvik

Leiar av tenestekontoret/KE

Jorunn Selsvik​
Telefon:  56558606 / 92021980
Adresse: 
Grovagjelet 16,
5600 Norheimsund


Kontaktperson KE 
Lene Reigstad Danielsen
Telefon: 56 16 65 03
Adresse:
Fysioterapitenesta
Masfjorden Sjukeheim
5986 Hosteland


Koordinerande eining i Modalen kommune: 

Jorunn Hårvik Brekkhus 

Telefon: 56 59 90 48 /  990 90 002

​​​​Njaal Brandvik

​​​Telefon 56 59 90 43 / 45 31 64 29

Adresse: Helsesenteret, postboks 43, 5732 Modalen


Driftskoordinator Helse og omsorg/ kontaktperson KE
Kathrine S. Halland
Telefon 56 19 25 00 / 453 75 913
Adresse: Postboks 1, 5293 Osterøy

Osterøy kommune sin nettside

​​

Kontaktperson KE:
Tone Drevsjø
Telefon: 56 58 74 00
Adresse: Samnanger kommune, Tyssevegen 108, 5650 TYSSE

Kontaktperson KE:

Aina Samnøy​
Tlf:  56 52 70 80
Mob:  40 00 71 91
 
Adresse:
Ulvik omsorgstun
v/ergoterapeut
Storøyni 30
5730 Ulvik

Kontaktperson KE:

Line Tveit​

Tlf: 56 59 44 00 / 488 80 319

Adr: Vaksdal kommune
Forvaltningskontoret
Konsul Jebsensgt 16
5722 Dalekvam​

Kontaktperson KE

Arnhild Vethe​ 

Barnekoordinator

Tlf  41 86 30 ​85 eller 56 52 13 00

Besøksadresse:

Voss tinghus

Uttrågata 9, 5700 Voss

E-post: tildelingskontor@voss.kommune.no​

Postadresse: 

Forvaltningskontoret

v/ Voss sjukeheim

Sjukehusvegen 15

5704 Voss

Leiar KE Liv Møen​

T​lf 55 09 68 50 / 975 40 530

Systemkoordinator KE: Silje Merkesvik

Tlf 915 50 025


Adresse:

​​

Regional koordinerande eining (RKE)

RKE består av koordinerande einingar for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. RKE har etablert eit kontaktnettverk og faste møteplassar med kontaktpersonar og koordinerande einingar (KE) i kommunane og i spesialisthelsetenesta.
Les meir på Helse Vest sine nettsider
kart over helseregion vest og lokale helseforetak
Sist oppdatert 25.08.2023