Meistrings ressursar (Sense of Coherence) i rehabilitering

Ny artikkel publisert fra kompetansesenteret for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Dette er 8. artikkel tilknytt Rehabiliteringskohort Vest (REKOVE).

Publisert 06.01.2023

Meininga med denne del-studien tilknytt REKOVE var å undersøke korleis fysisk og mental funksjon endrast i ein 3-års periode etter rehabilitering, og kva som kan forklare endringa. Resultata viser at pasientanes meistrings ressursar er viktig for betring av fysisk og mental funksjon. For fleire detaljar og resultat, følg lenke til artikkel: https://medicaljournalssweden.se/jrm/article/view/2809