Nettverk

Det å drive eller vere deltakande i nettverk og prosjekt  er ei av hovudoppgåvene ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. På denne sida finn du informasjon om nettverk og prosjekt som kompetansesenteret eller nokre av våre nære samarbeidspartnare har hovudansvaret for.

Sist oppdatert 27.07.2022