Ny rapport om intensive habiliteringstilltak for barn og unge med hjerneskade

I denne rapporten fra Folkehelseinstituttet er fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade vurdert.

Publisert 20.04.2017
Sist oppdatert 21.04.2017

Les hele rapporten her

Utenlandske intensive habiliteringsprogram som Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation, Institutes for the Achievement of Human Potential program, Family Hope Center program og Kozijavkin-metoden er kontroversielle i medisinske fagmiljøer og de utgjør en stor kostnad for helsetjenesten og for samfunnet.

I denne metodevurderingen har vi vurdert klinisk effekt og sikkerhet av utenlandsprogrammene for barn og unge med hjerneskade, gjennomført en helseøkonomisk evaluering knyttet til utenlandsprogrammene og to norske regionale tilbud, og satt søkelys på noen etiske utfordringer.