Ny rettleiar frå Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har utvikla ein rettleiar for oppfølging av pasientar og brukar med store og samensatte behov for helse- og omsorgstenester.

Publisert 24.11.2017