Om kompetansesenteret

Kompetansesenteret driv forsking, fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innan habilitering og rehabilitering. Senteret er også tillagt funksjonane Regional koordinerande eining for habilitering og rehabilitering og Regional vurderingseining for rehabilitering.

  1. Forsking og fagutvikling
  2. Nettverksbygging ​
  3. Undervisning
  4. Funksjon som regional koordinerande eining
  5. Regional vurderingseining for rehabilitering​

Senteret er lokalisert i Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, er organisert som eiga eining ved ReHabiliteringsklinikken. Kompetansesenteret har rådgivarar i bindeleddsfunksjon i Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger. Bindeleddsfunksjonane utgjer saman med rådgivarar i Helse Bergen den regionale koordinerande eininga ved senteret​.

Medarbeidarar ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering:

Leiar

Edith Victoria Lunde 
Telefon: 55 91 85 42
Mobil: 932 55 345

Rådgjevar

Cathrine Nøttingnes
Telefon: 55 91 85 46 eller 92 44 41 42

Rådgjevar
Joanna Agnieszka Hauken
Telefon: 48 14 10 24​

Forskar 

Vegard Pihl Moen

Forskar

Merethe Hustoft

PhD kandidat
Anne Mette Gravaas Berget

Regional koordinerande eining
Kontakt Joanna A.Hauken
Telefon: 48 14 10 24​

Helse Bergen, Koordinerande eining
Rådgjevar Cathrine Nøttingnes 
Telefon:  55 91 85 4692 44 41 42 

Rådgjevar Joanna Agnieszka Hauken 
Telefon: 48 14 10 24​

Helse Stavanger, Koordinerande eining                                                                  ​​​​​​​​     Rådgjevar Mona Plener Sandved ​                                                                                                   Telefon:  45 04 37 39

Helse Fonna, Koordinerande eining​​​

Rådgjevar Kjersti Haugen​
Telefon: 52 73 25 16​

Helse Førde, Koordinerande eining

Rådgjevar Maria Ljunglöf
Telefon:  57 83 98 72

Regional vurderingseining for rehabilitering 

Rådgjevar Tone Helland
Telefon: 55 91 85 45

Rådgjevar Line Bergh Monsen
Telefon:  55 91 85 45

Helsesekretær Randi Helland
Telefon: 55 91 85 40

Det er oppnemnt ei referansegruppe til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.

I tråd med føringane frå Helse Vest RHF er gruppa bredt samansett med representantar frå helseføretak, kommunar, private rehabiliteringsinstitusjonar og sjukehus, brukarar og forskings- og utdanningsmiljø i regionen. Referansegruppen har rådgivende funksjon.

Referansegruppa består av:

Helse Stavanger
My Dung Nguyen Torkildsen
Leiar
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering -  Lassa

Helse Fonna
Marianne Hollund Espeland
Seksjonsleiar 
Seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering 

Helse Bergen

Kjersti A. Erdal
Klinikkdirektør
ReHabiliteringsklinikken

Helse Førde
Stig Igland
Avdelingssjef
Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
Svanaug Skorpe
avdelingsoverlege     

Haraldsplass Diakonale sykehus
Irmelin Smith Eide
Rehabiliteringskoordinator

Røde kors Haugland Rehabiliteringssenter

Inger Johanne Osland
Direktør

Stavanger kommune
Stine Johansen Haaland
Spesialrådgiver

Stord kommune
Kristin Steinsland   
Einingsleiar, Aktivitet og rehabilitering

Bergen kommune
Eileen ​Langedal
Rågjevar
Byrådsavdelingen

Førde kommune
P.t. ingen representant

Universitetet i Stavanger
Silje Karin Sjøseth Askeland 

Universitetet i Bergen

P.t ingen representant

Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund
Stig Riise Pettersen

Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen
Hanne Kristin Tuntland

Høgskulen på Vestlandet, campus Førde
Irene Valaker
Høgskulelektor 

Regionalt Brukarutval            
Else-Berit Ingvaldsen og Anne Marie Auestad

Styret i Helse Vest vedtok i desember 2006 å oppretta et Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering som ledd i ein langvarig satsing på felta. Vedtaket om å lokalisere senteret til Helse Bergen fann stad i mars 2007. Regionalt kompetansesenter starta opp sin verksemd 1.september 2007. Senteret var evaluert i 2013.​


Sist oppdatert 08.03.2023