Habilitering, Spesialisthelsetjenesten

Rapport Habilitering i spesialisthelsetjenesten 2017-2021

Rapporten undersøker aktivitet innan habilitering i spesialisthelsetenesta i femårsperioden 2017–2021. Analysen viser utvikling over tid og geografiske skilnader i habiliteringstilbod, for pasientar under 18 år og for vaksne.

Cathrine Nøttingnes
Publisert 27.01.2023

​He​lsedirektoratet publiserte den nye rapporten 25. januar 2023. Oppsummering av hovudfunna og heile rapporten kan du sjå her​