Regional koordinerande eining (RKE)

Regional koordinerande eining (RKE) i Helse Vest er lagt til Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. Gjennom samarbeid med dei koordinerande einingane (KE) i Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde søkjer RKE å synleggjera det det samla tilbodet innan habilitering – og rehabiliteringstenester i helseregionen via eigen nettportal. RKE betener også den landsdekkjande Informasjonstelefonen for ReHabilitering – 800 300 61 som er ei teneste for pasientar, pårørande og helsepersonell. KE i sjukehusa skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen, og vere kontaktpunkt for samarbeid med kommunane. KE har også overordna ansvar for individuell plan og koordinator.

Kart med oversikt over rehabiliteringsnettverk i Helse Vest. Grafikk

Kontaktpersonar for koordinerande einingar i spesialisthelsetenesta:

Regional koordinerande eining
Rådgjevar: Joanna A.Hauken
Mobil: 48 14 10 24​

Koordinerande eining Helse Stavanger
Rådgjevar: Mona Plener Sandved​
Telefon:  45 04 37 39

Koordinerande eining Helse Fonna
Rådgjevar Kjersti Haugen​
Telefon:  52 73 25 16

Koordinerande eining Helse Bergen
Samhandlingssjef: Grete Lill Hjartnes
Telefon: 47 23 49 18

Koordinerande eining Helse Førde
Rådgjevar Maria Ljunglöf
Telefon:57 83 98 72

 

Sist oppdatert 26.12.2023