ReHabiliteringstelefonen

Landsdekkande telefonteneste som gir informasjon, råd og rettleiing om habilitering- og rehabiliteringstenester til pasientar, pårørande og helsepersonell.

Smilende ansatt med telefonheadsett. Foto

Telefontid ReHabiliteringstelefonen:

 Måndag til fredag kl. 09.00 -15.00

​​

Det er dei regionale koordinerande einingane for habilitering og rehabilitering som samarbeider om drift av ReHabiliteringstelefonen. Tenesten besvares av helsepersonell.Sist oppdatert 14.07.2023