Antibiotikabruk i Helse Vest

Kompetansesenter i smittevern Helse Vest skal bistå med implementeringen av antibiotikastyringprogram i sykehusene i helseregionen og støtte helseregionens sykehjem i deres arbeid med å redusere unødig antibiotikabruk.

Pillebrett med piller i ulike farger. Foto

​​Oppdraget ble gitt i Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, publisert i 2016. Mål og tiltak for å redusere unødig overforbruk av antibiotika i helsetjenesten skisseres også i handlingsplanen.

De nasjonal faglige retningslinjene for antibiotika angir standard for god antibiotikabruk og er førende for arbeidet.

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten.​

 

  • Sykepleier på medisinrom og klargjør antibiotikadrypp. Foto
    Antibiotikabruk i sykehus

    Alle sykehus skal ha et antibiotikastyringsprogram. Dette i følge nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens.

  • Eldre par hender holder i yngre hender. Foto
    Riktigare antibiotikabruk i sjukeheimar

    Det er eit nasjonalt mål å redusere totalbruken av antibiotika, også i sjukeheimane i kommunane.

Sist oppdatert 22.05.2023