Antibiotikabruk i sykehus

I henhold til nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens skal alle norske sykehus ha et antibiotikastyringsprogram.

Sykepleier på medisinrom og klargjør antibiotikadrypp. Foto

Les mer om antibiotikastyring i sykehus​

Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Vest skal bistå antibiotikateamene på sykehusene i Helse Vest.

Kompetansesenteret sitt arbeidet konkretiseres gjennom følgende tiltaksområder:

• Legge til rette for felles prosjekter

• Legge til rette for kunnskapsoppdatering og erfaringsdeling

• Yte bistand til de enkelte sykehusene ved gjennomføring av lokale prosjekt

Antibiotikateam

Sykehusene i Helse Vest har utviklet lokale antibiotikastyringsprogram og oppnevnt Antibiotikateam (A-team) som har mandat til å arbeide for riktig bruk av antibiotika i sykehusene.

Mandater for sykehusenes antibiotikastyringsprogram

Kontaktpersoner for antibiotikateamene

Rapporter over antibiotikabruk på sykehusene

Et sentralt verktøy i arbeidet for bedre antibiotikabruk er rapporter som gir oversikt over antibiotikabruken på sykehus- og enhetsnivå

Rapporter over antibiotikabruk på sykehusene i Helse Vest

Rapporter over antibiotikabruk på alle norske sykehus

Ressurser

• Antibiotika.no/KAS

• E-læringskurs: antibiotikabruk i sykehus

• Nettverksmøter for antibiotikateam i Helse Vest

Sist oppdatert 20.03.2023