Influensavaksinasjon av helsepersonell

WHO anbefaler at influensavaksinasjonsdekningen blant helsepersonell bør være minst 75%.  Foretakene og sykehusene i Helse Vest jobber aktivt for å øke vaksinasjonsdekningen og nå målsetningen.   Det er dumt å smitte pasienter og det er unødvendig å bli syk selv. Yrkesvaksinasjon er en rettighet du har, og vaksiner er gratis. Din kompetanse er viktig, både arbeidsgiver og pasientene trenger deg!

Hånd som holder sprøyte
Sist oppdatert 13.02.2024