Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk

Overvåking av infeksjoner i helsetjenesten er viktig for å få oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner, identifisere risikofaktorer og sette i verk forebyggende tiltak.

Helsepersonell vasker hender. Foto

Overvåking kan i tillegg bidra til å oppdage og begrense utbrudd. Overvåking av antibiotikabruk gir helseinstitusjoner mulighet til å vurdere om deres bruk er i tråd med nasjonale retningslinjer.

Alle helseinstitusjonar er pålagt å overvåke og rapportere data om infeksjoner og antibiotikabruk.

Overvåkingssystemet består av to moduler: 

  • ​Overvåking av postoperative infeksjoner i operasjonsområdet etter fem utvalgte kirurgiske inngrep (NOIS-POSI)
  • Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk minst to utvalgte dager i året (NOIS –PIAH). 

Sykehusene i regionen har et felles elektronisk verktøy for innsamling og rapportering av data. 

Kompetansesenteret har en koordinerende funksjon mellom sykehusene og leverandør av registreringsverktøyet, og bidrar til utvikling av registreringsverktøyet. 

I tillegg gir kompetansesenteret veiledning til helsepersonell i bruk av det elektroniske registreringsverktøyet.

Forskrifter som gir hjemmel for overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner:

Du kan lese meir om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) på Folkehelseinstituttets sider.

Kontaktperson

Unni Fosse​, spesialsykepleier
Seksjon for pasientsikkerhet, Helse Bergen
Epost: unni.fosse@helse-bergen.no​ 


Sist oppdatert 19.04.2023