• Armauer Hansens hus

  Armauer Hansens hus finn du sør for Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus. I dette bygget har ulike avdelingar kontor for delar av sine administrasjonar, mellom anna Ortopedisk klinikk, Klinikk for psykosomatisk medisin og Forskings- og utviklingsavdelinga. Universitetet i Bergen disponerer også delar av bygget. Bygget har tilkomst anten via den fargerike gangbrua frå 2. etasje i Sentralblokka, eller inngang på austsida av bygget.

 • Augebygget

  Augebygget ligg sentralt på sjukehusområdet på Haukeland, vis-a-vis Årstadhuset og like ved Årstad kyrkje. Bygget husar Augeavdelinga som undersøker og behandlar augesjukdommar.

 • Bergen helsehus

  I Bergen helsehus finn du Allmennlegevakta til Bergen kommune, samt Skadepoliklinikken og Akuttposten til Haukeland universitetssjukehus. Bygninga ligg i Solheimsgaten på Danmarksplass.

 • Bikuben kurs- og konferansesenter

  Bikuben kurs- og konferansesenter ligg midt i Haukelandsparken. Det er totalt 1600 m2 og har plass til 350 deltakarar. I senteret finn du mingleareal med utsikt mot byfjella og fire kaffibuffear.

 • Blombakkane 75

  Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS) held til i Blombakkane 75 på Straume. For å kome hit tar du inn vegen ved Helsehuset (vis-a-vis kommunehuset) og fortsett rett fram opp til toppen av bakken. Her ligg Blombakkane 75.

 • Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus lokalisert på Haraldsplass

  Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus held til det nye sjukehusbygget på Haraldsplass Diakonale Sykehus.