Åsane

Heiane 4 B, Åsane

Her heldt BUP Åsane til. BUP er ei spesialisert helseteneste som kan gi råd (konsultasjon) og rettleiing til skular, helsesøstrer, barnevernstenester og barnehagar.

Slik finn du fram

Adresse

Heiane 4 B
5131 Nyborg