Region Nordhordland helsehus, Knarvik

Helse Bergen har følgande avdelingar i Region Nordhordland Helsehus (RNH): Hudpoliklinikk, Dialyse, Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP),  psykiatrisk behandlingstilbod for vaksne, Knarvik ambulansestasjon og Laboratorium for blodprøvetaking.

Kontakt

Poliklinikk for blodprøvetaking:

55971644

Hudpoliklinikk:

55970817

BUP Nordhordland:

56343300

Bjørgvin DPS poliklinikk:

56343250
Eksteriør Region Nordhordland helsehus. Foto
Det nye Region Nordhordland helsehus ligg sentralt i Knarvik, og rommar helsetenester frå både kommune og sjukehus.

Slik finn du fram

Adresse

Kvassnesvegen 40
5914 Isdalstø
Hudpoliklinikk, Dialyse og Laboratorium for blodprøvetaking held til i 2. etasje. BUP Nordhordland er i 4. etasje, og Bjørgvin DPS poliklinikk er i 5. etasje. Vi gjer merksam på at opningstider kan avvike ved ferie og høgtider.
Opningstid - Poliklinikk for blodprøvetaking. Ingen timebestilling.
  • I dag 08:00 - 15:00
  • Måndag 08:00 - 15:00
  • Tysdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

​Det er parkering for pasientar og besøkande i parkeringsanlegg under helsehuset. Her er det om lag 100 parkeringsplassar, der 70 av desse kan nyttast av pasientar og besøkande. Det er 3 timar gratis parkering (SesamSesam) for pasientar i parkeringskjellaren under helsehuset. Parkeringssystemet Sesam Sesam nyttar skiltgjenkjenningssystem der eit kamera les av bilskilta ved inn- og utkøyring.​


Region Nordhordland Helsehus (RNH)

RNH samlokaliserer kommunale, fylkeskommunale og spesialiserte helsetenester.
Les meir om tilbod og tenester på RNH si nettside
Interiør inngangsparti Region Nordhordland Helsehus. Foto