Dashbord

Definere uttrekk av data frå radiologisystemet Sectra og presentere disse for allmennlegar.

Som ein del av SKIL-kurset Verdibasert radiologi kan allmennlegane logge seg inn på ein nettside kor dei får ein oversikt over kor mykje dei tilvisar til radiologiske tenester samanlikna med gjennomsnittet av allmennlegane i region Helse Vest. Nettsida visar tal for muskel- og skjelett undersøkingane som det er presentert tilvisingsråd for i SKIL-kurset, samt tal for dei 10 undersøkingane det tilvisast mest til i dei radiologiske avdelingane og røntgeninstitutta i Helse Vest. Det er Helse Vest IKT som har utarbeida nettsida.​

Helse Vest IKT​

Sist oppdatert 14.11.2022