DIPS Arena

Implementere tilvisingsråd ved innføring av journalsystemet DIPS Arena i sykehusene i Helse Vest.

I sjukehusa i Helse Vest tilvisar legane til radiologiske undersøkingar via det elektroniske journalsystemet DIPS Arena. For nokre typar undersøkingar vil det på sikt bli implementert tilvisingsråd også i DIPS Arena. Det er i tillegg under arbeid eit e-læringskurs i riktig radiologitilvising for sjukehuslegar. ​

Lenke til DIPS ASA sine sider om DIPS Arena: DIPS Arena - Journalsystem for sykehusSist oppdatert 20.10.2022