Kurs SKIL

Utarbeide og pilotere kurs for allmennleger i regi av Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL).

Som ein del av prosjektet har SKIL utarbeida kurset Verdibasert radiologi. Kurset er laget for smågrupper i allmennmedisin, og består av e-læringsmodul og to møter som skal holdas med 3 månaders mellomrom. Kurset er godkjent som 8 timars valfritt kurs til vidare- og etterutdanning i allmennmedisin.

I kurset får ein tilgang til anbefalingar for tilvising til muskel-/skjelettradiologi. I tillegg vil kursdeltakarane få oversikt over egen tilvisingspraksis gjennom ein nettportal utviklet av Helse Vest IKT, og gjennom gruppemøta får ein muligheit til å endre og påverke praksis gjennom diskusjon med kolleger.

SKIL sine nettsider

Påmelding til kurset Verdibasert radiologi

Sist oppdatert 14.11.2022