Tilvisingsråd

Oppdatere radiologiske tilvisingsråd for allmennlegar og utarbeide nye.

Bilde til henvisningsråd

​Generell info om arbeidet

​​Det blei 2016 i Helse Vest utarbeida tilvisingsråd som støtte for allmennlegane i riktig tilvising til radiologiske undersøkingar. Desse råda ligg i det elektroniske tilvisingsprogrammet DIPS Interactor og kjem opp når legen har valgt ein undersøking. I VeRaVest-prosjektet har råda innan muskel- og skjelettundersøkingar blitt oppdaterte, og det er laga eit par nye råd. Dette er gjort i eit samarbeid mellom allmennlegar, radiologar og radiografar i Helse Vest.

Nasjonal fagleg retningsline:

Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser - Helsedirektoratet

Tilvisingsråd

Tabell - skala for relativt strålingsnivå. Skjermbilde

Tabellen viser mengder stråling den aktuelle undersøkelsen gir.

Kommunikasjon om risiko i forbindelse med stråling. Nyttige studiar:​

 1. How to Understand and Communicate Radiation Risk​​
 2. Diagnostic CT Scans: Assessment of Patient, Physician, and Radiologist Awareness of Radiation Dose and Possible Risks
 3. ​​Analysis of Appropriateness of Outpatient CT and MRI Referred From Primary Care Clinics at an Academic Medical Center: How Critical Is the Need for Improved Decision Support?​
 4. Relative effective dose level for better risk communication in radiology ​
 5. Clinicians’ justification of imaging: do radiation issues play a role?​
 6.  2009:03 National Survey on Justification of CT-examinations in Sweden
 7. An audit of the completion of radiology request forms and the request practice​
 8. Audit of radiology request forms –“Are they adequately filled?”
 9. What Patients Want to Know about Imaging Examinations: A Multiinstitutional U.S. Survey in Adult and Pediatric Teaching Hospitals on Patient Preferences for Receiving Information before Radiologic Examination
 10. Avoiding fears and promoting shared decision-making: How should physicians inform patients about radiation exposure from imaging tests?
 11. Communicating Potential Radiation-Induced Cancer Risks From Medical Imaging Directly to Patients​

​​

Sist oppdatert 24.10.2022