Utbreiing

Tilby samarbeid om løysinga til andre helseregionar.

Andre helseregionar har vist interesse for VeRaVest prosjektet og arbeidet med tilvisingsråda. Når prosjektet har fått tilbakemelding på korleis presentasjonen av råda blir mottatt hos allmennlegane i SKIL-kursa vil eventuelle forbetringar bli gjort. Etter dette vil prosjektet ta kontakt med andre helseregionar for presentasjon av løysinga og eit eventuelt samarbeid om tilvisingsråd.​

Sist oppdatert 14.11.2022