• Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  18.
  desember
  2023
 • Bergen Obesity Day 25th of May 2023
  Bergen Obesity Day 25th of May 2023
  Dato kjem
 • TOR symposium 2023
  Welcome to the 2nd annual TOR symposium on October 5
  TOR symposium 2023
  Dato kjem

Kurs og opplæring - pasientar og pårørande

 • Diabetes type 2
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.
  Diabetes type 2
  12.
  desember
  2023
  2 dagar
 • Demens - pårørandekurs
  Kurset gir kunnskap om sjukdommen og behandling. Du får møte andre i same situasjon og dele erfaringar. Kunnskap om rettar og støtte til å meistre kvardagen.
  Demens - pårørandekurs
  8.
  januar
  2024
  2 dagar
 • Svulst på balansenerven
  Kurset er for personar med følgeplagar av svulst på balansenerven og pårørande. Med auka kunnskap får du betre føresetnad for å leve med sjukdommen i kvardagen. Her møter du også andre i same situasjon.
  Svulst på balansenerven
  8.
  februar
  2024
  2 dagar

Kurs og opplæring - helsepersonell

 • E-læringskurs i Praktisk anafylaksibehandling
  Dette kurset skal bidra til at alle som får en anafylaktisk reaksjon på sykehuset får rask og rett behandling.
  E-læringskurs i Praktisk anafylaksibehandling
  Alltid tilgjengeleg
 • Grunnkurs for sjømannsleger
  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.
  Grunnkurs for sjømannsleger
  9.
  januar
  2024
  3 dagar
 • «Når det svikter» - Pediaterdagene 2024
  Velkommen til Bergen for eit unikt og spennande program tre dagar til ende. Det blir forkurs, POCUS, SPISS-kurs, Pediaterdager og festmiddag på Akvariet! Sjå program og la deg freiste.
  «Når det svikter» - Pediaterdagene 2024
  17.
  januar
  2024
  4 dagar