• MRCRM "How to" series - 2024
  This semester, we are introducing a new seminar series concept called “How to” - a format that encourages speakers to share their knowledge and expertise so that others can learn from it.
  MRCRM "How to" series - 2024
  20.
  august
  2024
  3 dagar
 • Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  29.
  august
  2024
  Fleire datoar
 • Plutseleg vaksen
  Eit gruppebasert kurs for føresette om overgangen frå barn/ungdom til vaksenliv og ei foreldrerolle i endring.
  Plutseleg vaksen
  3.
  september
  2024
  2 dagar

Kurs og opplæring - pasientar og pårørande

 • Kurs ved påvist genfeil BRCA
  Kurset fokuserer på kunnskap som skal bidra til auka tryggleik og meistring i kvardagen. Du får informasjon og støtte til eigne val. Kurset gir deg moglegheit til dialog med representantar frå ulike faggrupper og høve til å møte andre i same situasjon.
  Kurs ved påvist genfeil BRCA
  20.
  august
  2024
  Fleire datoar
 • CGM skole
  Kurset gir deg informasjon om CGM og Medtronic 780G pumpe. Kurset går over ein dag.
  CGM skole
  22.
  august
  2024
  Fleire datoar
 • Leddgikt - RA
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til mestring i kvardagen.
  Leddgikt - RA
  26.
  august
  2024
  2 dagar

Kurs og opplæring - helsepersonell

 • E-læringskurs i Praktisk anafylaksibehandling
  Dette kurset skal bidra til at alle som får en anafylaktisk reaksjon på sykehuset får rask og rett behandling.
  E-læringskurs i Praktisk anafylaksibehandling
  Alltid tilgjengeleg
 • Grunnkurs for sjømannsleger
  Dette kurset er utviklet i samsvar med kompetansekravene for norsk godkjente sjømannsleger i samsvar med standardene satt av Sjøfartsdirektoratet.
  Grunnkurs for sjømannsleger
  13.
  august
  2024
  Fleire datoar
 • Kort og Godt om ADHD - opplæringswebinar
  Kort og Godt om ADHD er tilgjengelig hos Hertervig Forlag. I samarbeid med Bente Knutsen, som er spesialist i klinisk pedagogikk og har utarbeida materialet, arrangerer RFM opplæringswebinar. Opplæringswebinaret er forbeholdt fagpersoner i BUP/spesialisthelsetjenesten.
  Kort og Godt om ADHD - opplæringswebinar
  21.
  august
  2024