• MRCRM 2nd International Meeting on Regenerative Medicine 2024
  The Mohn Research Centre for Regenerative Medicine invites you to join our second international meeting in Bergen. This year's conference promises to be an immersive experience, with topics focused on innovative cellular therapies, spanning from the development to clinical trials.
  MRCRM 2nd International Meeting on Regenerative Medicine 2024
  15.
  april
  2024
  2 dagar
 • Webinar om programmet H.A.P.P.Y. av Peter Vermulen for barn/unge med autisme
  Program H.A.P.P.Y. er utviklet av Peter Vermeulen. Vermeulen skriver følgende på sin nettside: "H.A.P.P.Y. er et program som resulterer i en personlig tilpasset arbeidsbok for en ung person på autismespekteret med forslag til aktiviteter som er konkretiseringer av 10 evidensbaserte velværestrategier."
  Webinar om programmet H.A.P.P.Y. av Peter Vermulen for barn/unge med autisme
  19.
  april
  2024
 • Styremøte i Helse Bergen
  Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.
  Styremøte i Helse Bergen
  25.
  april
  2024
  Fleire datoar

Kurs og opplæring - pasientar og pårørande

 • Nyresvikt
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.
  Nyresvikt
  3.
  april
  2024
  Fleire datoar
 • Diabetes type 2
  Kurset gir kunnskap om diagnosen og støtte til meistring i kvardagen.
  Diabetes type 2
  15.
  april
  2024
  Fleire datoar
 • Hofte og kneartrose kurs
  Kurset gir informasjon om diagnose og behandlingsstrategiar, eiga meistring og påverknad av tilstanden, tips om aktivitet og høveleg treningsstrategi.
  Hofte og kneartrose kurs
  16.
  april
  2024
  Fleire datoar

Kurs og opplæring - helsepersonell

 • E-læringskurs i Praktisk anafylaksibehandling
  Dette kurset skal bidra til at alle som får en anafylaktisk reaksjon på sykehuset får rask og rett behandling.
  E-læringskurs i Praktisk anafylaksibehandling
  Alltid tilgjengeleg
 • 2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS-2, Modul 3 og 4
  ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespekterforstyrrelser. ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul 3 og 4 benyttes ved utredning av barn, unge og voksne med verbalt flytende språk
  2 dagers introduksjonskurs i Autism Diagnostic Observation Schedule ADOS-2, Modul 3 og 4
  17.
  april
  2024
  2 dagar
 • Kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering
  Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) inviterer til kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering.
  Kurs i blodprøvetaking og prøvehandtering
  18.
  april
  2024