Pasientkurs

Lungekreft

Kurset vil gi auka kunnskap som styrkar tryggleik til meistring i kvardagen.

16.
oktober
2024
2 dagar
 1. 16. okt. 2024, 09:30 - 14:30
 2. 23. okt. 2024, 09:30 - 14:30

Tid og stad

Når

 1. 16. okt. 2024, 09:30 - 14:30
 2. 23. okt. 2024, 09:30 - 14:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Tilbodet er utvikla av Lungeavdelinga ved Helse Bergen, Kreftforeininga, Seksjon Vest og Lungekreftforeininga, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret i Bergen.

Kvar

Vardesenteret
Ibsensgate 118
5022 Bergen

Påmelding 

For å delta treng du tilvisning frå lege. Det kan vera din fastlege eller lege på sjukehuset. Hugs å melde frå om spesielle behov.

Denne kan sendast elektronisk til Lungeavdelinga. Merk tilvisningen med pasientopplæring.

Du får bekreftelse på plass.

Pårørande blir oppfordra til å delta, det må førast i same tilvising. 
 

 

Målgruppe

Kurset er for personar med lungekreft og deira pårørande. 

Kostnadar

Eigendel etter gjeldande takstar. Gratis ved frikort, og gratis for pårørande. Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset krevje eigendel etter gjeldande takstar. Dette gjeld også om du har frikort. 

Servering 

Kaffi, te og ein enkel lunsj er inkludert.

Påmelding 

Se under tilvisning.

Innlegg ved

Lege, sjukepleiar, psykolog, brukarmedverkar, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. 

Kontakt

Andre datoar

 1. Passert
  17.
  april
  2024
  2 dagar
  Lungekreft