Fagkurs

Smertebehandling

Tema på kurset er tverrfaglig tilnærming til behandling av langvarige og akutte smerter.

4.
november
2024
2 dagar
  1. 04. nov. 2024, 09:00 - 16:00
  2. 05. nov. 2024, 09:00 - 16:00
Påmelding

Tid og stad

Når

  1. 04. nov. 2024, 09:00 - 16:00
  2. 05. nov. 2024, 09:00 - 16:00

Kvar

Hotel Scandic Bergen City

Påmelding

Frist for påmelding: 15. okt. 2024, 23:00
Lenke til påmelding

Kurset egner seg godt for ulike legespesialiteter, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre som jobber direkte med smertepasienter, for eksempel ved smerteklinikk, i sykehus , i kommunehelsetjenesten og i privat praksis. 16 kurstimer


Godkjenninger: 
•    Leger, se Legeforeningens kurskatalog ( KursID 36118). 
•    Psykologer og fysioterapeuter må søke godkjenning i etterkant.  
•    Sykepleiere, det er søkt godkjenning  NSF. 

Kursavgift 4500,- inkl lunsj begge dager. 

Kontakt