Styremøte

Styremøte i Helse Bergen

Styret vårt har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette.

30.
mars
2023
  1. 30. mars 2023, 10:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 30. mars 2023, 10:00 - 15:00

Type arrangement

Styremøte

Styredokument

Sakspapira for styremøta blir lagt ut på styret sine sider omlag ei veke på førehand.

Styret i Helse Bergen

Styret har det øverste ansvaret for drifta av sjukehuset. Styret i Helse Bergen består av representantar som er oppnemde av Helse Vest og representantar som er valde av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret.

Kontakt