Fagråd Syn

Fagråd Syn er eit samarbeidsorgan for dei aktørane som er del av tilbodet til personar med synsnedsetting i tidlegare Hordaland fylke.

Tekst ses gjennom forstørrelsesglass.foto

Målsetting for Fagråd Syn

 • ​Fagråd Syn skal arbeide for eit heilskapeleg og koordinert tilbod for personar med synsnedsetting, og for godt samarbeid og informasjonsflyt mellom dei ulike aktørane. 
 • Fagråd Syn skal arbeide for at informasjon om synsrelatert habilitering og rehabilitering er synleg og tilgjengeleg for personar med synsnedsetting og fagpersonar.  
 • Fagråd syn skal samarbeide om kompetanseutveksling mellom aktørane, og bidra til synsfagleg kompetanseheving for andre grupper.


Mandat for Fagråd Syn (PDF)​

Kontaktinformasjon​

Mona Benedicte Nordvik
Epost: mona.benedicte.nordvik@helse-bergen.no
Telefon:  55 97 80 72

Aktører i fagrådet

Følgende aktører er representert i Fagråd Syn: 

 • Augeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus
 • Norges Blindeforbund, rehabiliteringsavdelingen Vestlandet
 • Norges Blindeforbund, Hordaland fylkeslag
 • Syns- og audiopedagogisk teneste Hordaland (SAPT)
 • Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering 
 • Statped Vest 
 • Norges Optikerforbund
 • NAV hjelpemiddelsentral, fagavdeling syn 
 • Voksenopplæringen Bergen kommune, fagavdeling syn
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Øyelege, Avtalespesialist i Helse Vest​

Sist oppdatert 25.10.2022