Augeavdelinga

Augeavdelinga tilbyr utgreiing og behandling av ulike augesjukdommar og skader hos born og vaksne. I Augebygget finn du poliklinikk, operasjon, dagkirurgi og vakteining for øyeblikkelig hjelp. Sengepost for augepasientar er i Sentralblokka 5.etg, i lag med Hode-hals og kjeve. I tillegg til pasientbehandling underviser me studentar, og utdannar augespesialistar for framtida.

Augeavdelinga har ein stor poliklinikk i Augebygget der pasienter kjem for utgreiing, undersøkingar og dagbehandling. Vi har også fleire operasjonsstover og dagkirurgisk behandling.

Pasientar som skal innleggast, møter først i Augebygget og går seinare til sengeposten vår i 5. etasje, nord i Sentralblokka. Namnet på sengeposten er Hovud-hals, kjeve og auge.

I tillegg til pasientbehandling, underviser vi studentar og utdannar augespesialistar for framtida. Som pasient kan du difor bli spurd om å delta i undervisninga.

Avdelinga arrangerer fleire Lærings- og mestringskurs kvart år for pasientar og pårørande. Avdelinga driv forsking på høgt internasjonalt nivå.

Som pasient møter du eit tverrfagleg helsepersonell når du treng vårt behandlingstilbod. Det er kring 100 medarbeidarar i avdelinga; legar, sjukepleiarar og hjelpepleiarar, helsesekretærar og anna personell som fotograf, optikar og ortoptist samt reinhaldspersonell. Dei er alle opptekne av å gje deg god service, behandling og pleie. Opplever du noko anna, så gjev oss beskjed!

Avdelinga arbeider saman med andre avdelingar på sjukehuset. Andre viktige samarbeidspartnarar er fastlegar, avtalespesialistar og andre augeavdelingar i Helse Vest. I tillegg kjem statlege, kommunale og fylkeskommunale aktørar og interesseorganisasjonar.

Kjetil Sævartveit, avdelingsdirektør
Frank Jenssen, avdelingsoverlege
Elisabeth Thunström, seksjonsleiar poliklinikk
Anita Bjoro Soriano, seksjonsleiar operasjon
Susanne Varga, konst. kontorleiar

Vi som jobber på kontoreininga ved Augeavdelinga er som oftast dei som møter pasientane våre først. Vi er opptekne av at du får eit godt første møte med oss, både når du kjem på avdelinga og når du treff oss på telefonen.
Vi samarbeider med alle faggrupper på Augeavdelinga og er i kontakt med både interne og eksterne servicepartnarar. I tillegg har vi ansvar for alle merkantile tenester på avdelinga.

Medisinsk fagleg ansvarleg: Avdelingsoverlege Frank Jenssen

1. Seksjon for barneoftalmologi: Seksjonsoverlege Olav Haugen. Handsamer sjukdommar hos barn; til dømes skjeling.

2. Korneaseksjon: Seksjonsoverlege Nils Bull.
Utgreier og handsamer dei fleste sjukdommar i hornhinna (kornea). 

3. Kataraktseksjon: Seksjonsoverlege Nils-Erik Boonstra.
Utgreier og opererer grå stær (katarakt) poliklinisk.

4. Glaukomseksjon: Seksjonsoverlege Hildegunn Halvorsen.
Handsamer og utgreier glaukom (grøn stær) i ulike stadium av sjukdommen. Utfører ulike laser- og kirurgiske prosedyrer.

5. Seksjon for medisinsk retina (netthinne): Seksjonsoverlege Morten Hove.
Handsamer ein stor gruppe pasientar med våt makuladegenerasjon og pasientar med ulike andre sjukdommar i bakre del av auget

6. Seksjon for kirurgisk retina: Seksjonsoverlege Pål Varhaug.
Utgreier og handsamer dei kirurgiske sjukdommane i netthinna, til dømes netthinneløysning.

7. Okuloplastisk/Orbitaseksjon: Seksjonsoverlege Dag Einar Lysebo.
Opererer ymse tilstandar på augelokka og tårevegar. I tillegg utgreier og handsamer pasientar med lidingar i augehola

Kontakt

Telefon

Sentralbord Augeavdelinga

55 97 41 00
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Sengepost Hode-hals, kjeve og auge

55 97 35 00
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Helse Bergen
Haukeland universitetssjukehus
Augeavdelinga
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Ekspedisjonen i Augebygget i 1. etasje kl. 08.00-15.30

Øyeblikkeleg hjelp: 
Vekedagar kl. 07.30-19.00 Augebygget i 3. etasje.
Kveld etter kl. 19.00 og helg: Akuttmottak i Sentralblokka. 

Augebygget

Jonas Lies vei 72

5053 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​Beklageleg er det avgrensa parkering utanfor avdelinga, men det finnast handicap-parkering der og det er mogeleg å sleppe nokon av. Parkeringsplassar finnast på Haukeland universitetssjukehus sitt hovudområde.  Det er viktig at du bereknar god tid, slik at du kan finne ein parkeringsplass før timen hos oss.

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Kurs og møter

Innlegging for barn i Augeavdelinga

Alle barn som treng augeoperasjon blir operert i narkose, og nokre barn får og gjort undersøking i narkose.
Meir om innlegging for barn
Interiør lekerom med bord og stoler for barn, tavle, lekekjøkken, TV og barnebilder på vegg. Foto

Innlegging for vaksne i Augeavdelinga

Både dei som skal bu i sengeposten og på Haukeland Hotell under opphaldet møtar i Augeavdelinga innleggingsdagen.
Meir om innlegging for vaksne
Interiør pasientrom på sengepost. To senger med skillegardin mellom, pasient ligger i en av sengene. Foto

Synstelefonen

Eit lågterskeltilbod der personar kan ringe inn med spørsmål om syn, augeplager eller synsrehabilitering.
Synstelefonen
Bilde av sjukepleiar Anette Særvold

Informasjonsvideoar om augesjukdom

Noregs Blindeforbund har laga ei rekkje informasjonsvideoar om ulike augesjukdommar og korleis auget fungerer.
Sjå informasjonsvideoar om augesjukdom
Lege forklarer pasient om øyet. Foto

Synsrehabilitering

Synsrehabilitering gjer deg i stand til å ha ein aktiv kvardag som blind eller svaksynt. Sjølv om synet svikter er det fullt mogleg å jobbe, trene, lage mat, bruke sosiale mediar, lese bøker og nyte livet!
Les meir om synsrehabilitering
Briller på synstavle. Foto

Fagråd Syn

Fagråd Syn er eit samarbeidsorgan for dei aktørane som er ei del av tilbodet til personar med synsnedsetting i tidlegare Hordaland fylke.
Les meir
tekst ses gjennom forstørrelsesglass

Regionalt kvalitetsregister for arveleg netthinnesjukdom

Registeret skal danne grunnlag for kvalitetsforbedring og forsking, og inneheld pasientrapporterte data og augemedisinske opplysningar.
Les meir om kvalitetsregisteret
Kvinneleg sjukepleiar gjer synsundersøking på kvinneleg pasient. Foto