Augeavdelinga si rolle i synsrehabilitering

Augeavdelinga si viktigaste rolle i synsrehabilitering er å identifisere eit behov for synsrehabilitering, og tilvise deg vidare til dei aktuelle tilboda.

Pasient og lege. Augeundersøkelse

Som med all form for rehabilit​ering er det viktig å komme tidleg igang - spør gjerne din augelege eller sjukepleiar om synsrehabilitering! 

​Augeavdelinga arrangerar også jamnleg kurs for pasientar og pårørande i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret ved sjukehuset. 

Kunnskap kan auke tryggleik og meistring i kvardagen, og kursa gjer moglegheit for dialog med ulike fagpersonar og moglegheit å treffe andre i same situasjon som ein sjølv. 

Tilvisingsskjema for synsrehabilitering (pdf)

​ 

 

 

 

​ 

 


Ønsker du ein prat med ​rehab​iliteringsrådgjevar?

Kven er synsrehabilitering aktuelt for?​​

Synsrehabilitering

Sist oppdatert 25.10.2022