Barne- og ungdomsklinikken, Dagpost

Eininga vert oppretta ved innflytting i Glasblokkkene 23. oktober 2023.

Slik finn du fram

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen