Tegning av en jente som klatrer og en gutt som bader i basseng

Bading og klatring med Autismeforeningen

Autismeforeningen Hordaland har aktivitet i bassenget i Energisenteret hver mandag kl. 17:00-21:00 og annenhver torsdag kl. 18:00-19:30 i partallsuker. De arrangerer også klatring i klatreveggen i Energisenteret tirsdager i oddetallsuker kl. 17:30-19:00.

Bading med Autismeforeningen

Siste bading før sommer 2024 er torsdag 30. mai og mandag 10. juni.

Første bading etter sommer 2024 er mandag 19. august og torsdag 22. august.

 

Hver mandag kl. 17:00-21:00 og annenhver torsdag i partallsuker kl. 18.00-19:30 arrangerer Autismeforeningen bading i bassenget på Energisenteret for sine medlemmer.

Det er ingen aldersbegrensning. De som melder seg på blir delt opp i grupper. Alle som er under 12 år, og de som ikke er svømmedyktige, må ha følge i bassenget av en voksen over 18 år. Du melder deg på via nettsiden til Autismeforeningen Hordaland og der finner du også pris.

Bassenget i Energisenteret finner du i Glasblokkene 1-4, blokk 3, etasje U1

 

Klatring med Autismeforeningen

Siste klatring før sommer 2024 er tirsdag 4. juni.

Første klatring etter sommer 2024 er tirsdag 27. august.

 

Tirsdager i oddetallsuker kl. 17.30-19.00 arrangerer Autismeforeningen klatring i gymsalen på Energisenteret for sine medlemmer. Du melder deg på via nettsidene til Autismeforeningen Hordaland og der finner du også pris.

Gymsalen finner du i Glasblokkene 1-4, blokk 2, etasje U1. Det er inngang både i etasje U1 og etasje 1.

 

Sist oppdatert 12.06.2024