Barn og voksne i en gymsal med klatrevegg

Energisenteret for barn og unge

På Energisenteret for barn og unge har vi som mål å auke meistring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet og forsking for barn og unge med særskilte behov. Senteret sine lokalitetar nyttast på tvers av klinikkar og avdelingar på sjukehuset, samt av eksterne aktørar.

Kontakt

Telefon

Telefon Barne- og ungdomssjukehuset er bemannna alle kvardagar kl. 08.00-15.00
Døgnopent sentralbord Helse Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Energisenteret holder til i Glasblokkene 1-4, etasje U1 og etasje 1. Ved behov finner du resepsjon i nabobygget, blokk 5-8, gå over plassen og inn hovedinngangen. Resepsjonen er bemannet alle dager kl. 08.00-21.00.

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen