En mann i rullestol som holder en bordtennisracket

Bordtennisskole med Tommy Urhaug

Bli med Tommy Urhaug på bordtennisskole i gymsalen på Energisenteret! Alle barn og unge med funksjonsnedsettelse er velkommen til å delta.

Bordtennisskole med Tommy Urhaug

Du trenger ikke være god i bordtennis for å trene her. Alle barn og unge med funksjonsnedsetting er velkommen til å delta. Meningen er at du skal få lære etter hvert og treningen blir tilpasset hver enkelt. Vi som trenar i Energisenteret legger vekt på at vi skal ha det kjekt sammen og bli kjent med hverandre. Treningen passar for alle mellom 7-18 år. Aldersgrensene er ikkje absolutte.

Aktiviteten er gratis. Påmelding sendes på mail til Tommy Urhaug.

Gymsalen finner du i Glasblokkene 1-4, blokk 2, etasje U1. Det er inngang både i etasje U1 og etasje 1.

Påmelding til Tommy Urhaug på mail

urha@online.no

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 22.04.2024