Et vindu med malt kunst

Dypdykk prosjekter og nyttige nettsider

Her finner du nyttige nettsider, artikler samt andre ressurser for deg som er pasient og for deg som er behandler.

Idrettsklynge Vest er en samarbeidsklynge bestående av Helse Bergen, Vestland Idrettskrets, Bergen kommune, Vestland Fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Olympiatoppen Vest og Sportsklubben Brann.

Idrettsklynge Vest har som mål å styrke folkehelse, idrett og fysisk aktivitet i vestlandsregionen gjennom å skape møteplasser for aktørene. I møteplassene kan aktørene diskutere utfordringer, og sammen finne gode, bærekraftige løsinger. ​​

Alrek helseklynge har en egen faggruppe for barn og unge og er tett knyttet til Energisenteret. Faggruppen ser på mulighetene for utvikling og samarbeid på feltene livskvalitet, forebygging, mestring og trygghet, og sømløse tjenester for barn og unge i et folkehelse- og helsetjenestepersepektiv.​

Aktive gamere har fokus på gaming i organisert form, smart gaming og de positive sidene ved gaming. De formidler også kunnskap om hvordan deg som forelder kan forholde deg til gaming. Lær mer om gaming og finn ut hvor din nærmeste E-sport klubb er.​

Jobber du med kroppsøving, er trener for barn og unge eller jobber med fysisk aktivitet for barn og unge på annen måte? Her får du gode tips og ideer til aktiviteter som kan være med å fremme mestring og sosialt fellesskap.​​

Trygge Utøvere er en kunnskapspakke som skal bidra til at trenere og aktivitetsledere kan få økt kunnskap om barn og unge med særskilte behov i idrett og aktivitet. I kunnskapspakken ligger det en nettside med filmer, podkaster, nyheitsbrev og kurs.

Paraidrett fra bredde til topp er et prosjekt i regi av Vestland Idrettskrets, Energisenteret for barn og unge og Idrettsklynge Vest der en har som mål å opprette lavterskel aktivitetsgrupper for menneske med fysisk funksjonsnedsetting.

Kroppsøvingsprosjektet er et avsluttet prosjekt i møteplassen Kroppsøving i Idrettsklynge Vest. Prosjektet har hatt som mål å teste ut ulike tiltak som kan bidra til øke deltagelse og gjennomføring av kroppsøvingsfaget på vidaregående skoler i Vestland. Et av tiltakene er "Anbefaling for tilretteleggig i kroppsøving" - et skjema som leger og fysioterapeuter kan bruke for å beskrive aktuelle tilretteleggingstiltak i kroppsøving fremfor å gi fritak fra kroppsøving.

Team Sterk er et styrketreningstilbud for ungdommer som trenger trygghet i aktivitet. Prosjektet er et samarbeid mellom Idrett Bergen Sør, Fana IL og Energisenteret for barn og unge. Prosjektet var avsluttet i 2021, men Idrett Bergen Sør og Fana IL har opprettholdt dette flotte tilbudet.

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 24.05.2024