Diagram

Energikonsulent

Energikonsulent er et tilbud til barn og unge i alderen 6-18 år som trenger trygging og tilrettelegging i overgangen til fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Trygghet i overgangen    

Energikonsulenter er et bindeledd mellom behandling og aktivitetstilbudene i barnets/ungdommens nærmiljø, med fokus på mestring, trygghet og kunnskapsoverføring. Energikonsulentene kan bistå med:

  • Kartlegging av aktivitetstilbud i nærmiljøet
  • Oppfølging i overgangen fra behandling til aktivitet
  • Ha dialog med trener/aktivitetsleder
  • Å være med ut i aktivitet

Energikonsulent er et poliklinisk tilbud som tilbyr 2-6 oppfølginger, alt fra telefonoppfølging til at Energikonsulenten er med ut i aktivitet. Energikonsulenten kan møte barnet/ungdommen ute i aktiviteten ved behov for dette.

For å få tilbud om Energikonsulent må man være tilknyttet Helse Bergen og behandler må sende en sekundærhenvisning. 

 

Energisenteret for barn og unge

energikonsulent@helse-bergen.no
Sist oppdatert 13.06.2024