En gruppe mennesker som spiller basketball

For ansatte

Er du nysgjerrig på hvordan du som ansatt i Helse Bergen kan benytte Energisenteret for barn og unge som en del av pasientutredning eller -behandling, forskning eller egenaktivitet?

Hvordan går jeg frem?

Du som er behandler til barn eller unge (0-25 år) kan bruke arealene i senteret dersom du tenker det er hensiktsmessig og nyttig i behandlingen eller utredningen av pasienten. 

Ved enkelttimer som er innenfor 2 timer, kan du booke rommet selv. Vær obs på at endel av våre rom krever opplæring før bruk. Ved behov for mer enn 2 timer eller gjentatte avtaler over tid, så ta kontakt med Energisenteret per mail.

 • Gymsal: 
  Møterom, BUS1, HBE, Gymsal tribune
  Møterom, BUS1, HBE, Gymsal klatrevegg
  Merk: Bruk av klatrevegg og lounge krever kursing. Se under "Tilgang til rommene" for mer informasjon. 
 • Basseng: 
  Møterom, BUS1, HBE, Terapibasseng
  Møterom, BUS1, HBE, Svømmebasseng stort
  Merk: Bruk av basseng utentidsrommet 08.00-15.30 i hverdager krever at det er tilstede minst en ansatt med godkjent livredningskurs og minst en ansatt med godkjent HLR. Se under "Tilgang til rommene" for mer informasjon.
 • VR-rommet: 
  Møterom, BUS1, HBE, VR-rommet for barn og unge
  Merk: Bruk av rommet krever opplæring. Se under "Tilgang til rommene" for mer informasjon. 

 • Styrkerommet: 
  Møterom, BUS1, HBE, Styrkerom rom 1306
  Merk: Bruk av rommet krever en kort gjennomgang av rutiner for bruk av rommet. Se under "Tilgang til rommene" for mer informasjon. 

 • Møterom:  
  Møterom, BUS1, HBE, 1275/Bjørk (14stk)

​Flere av rommene eller utstyret i Energisenteret krever kursing for å kunne brukes. Ta kontakt på mail, så setter vi setter opp kurs etter behov. 

Gymsalen

Krever ingen opplæring, men sett deg inn i regler for bruk av rommet som ligger i EK. Alle avdelinger i BUK og PBU skal ha egne adgangskort til utlån. Rommet må bookes.

Klatreveggen

Krever brattkortkurs. Ansatte med brattkortkurs fra eksterne aktører kan bruke veggen til pasientoppfølging utan nytt kurs gjennom Energisenteret. Gymsalen må bookes ved bruk og man må ta kontakt med Energisenteret for å få tilgang.

Bassenget

Alle ansatte kan bruke bassenget i pasientbehandling for barn og unge 0-25 år på dagtid. Tid må bookes og behandler må være med ut i basseneget. For å bruke bassenget på kveld/helg må det være minst en ansatt med godkjent livredningskurs. Energisenteret gjennomfører årlig kurs i livredning. Påmelding i Læringsportalen, eller ta kontakt ved behov.

VR-rommet

Krever eget kurs. Kurset varer i 60-90 minutter og består av praktisk utprøving av utstyr og feilsøking på de vanligste feil. Kurs settes opp etter behov. Ved gjennomført kurs kan behandler ta med seg pasient i VR-rommet. Rommet må bookes i forkant. Ansatte med gjennomført kurs kan også gi en kjapp opplæring til pårørende over 18 år som da kan ta med seg egne barn på VR-rommet uten ansatt. Alle avdelinger under BUK og PBU har egne lånekort med tilgang.

Styrkerommet

Krever en kort gjennomgang av rommet på cirka 15 minutt. Settes opp ved behov.

På ettermiddag- og kveldstid har pasientorganisasjoner og idrettslag ulike former for tilpasset aktivitet i Energisenteret. Du finn alle aktivitetar, samt informasjon om påmelding på siden "aktiviteter i Energisenteret" på forsiden av nettsiden.

Noen barn og unge trenger ekstra trygging i overgangen fra aktivitet i sykehuset og til aktivitetar i sitt nærmiljø. I slike tilfelle kan det vere nyttig med ein Energikonsulent. Les mer om Energikonsulent og hvordan du går frem her.

Energisenteret låner i utgangspunktet kun ut areal til fagarrangement dersom: 

 • Arrangementet har tilknytting til barn og unge 0-25 år
 • Arrangementet ikkje forstyrrar annen aktivitet i Energisenteret. 
Om du tenkjer ditt fagarrangement passer å holdes i Energisenteret, så sender du ein mail til Energisenteret. Beskriv hva slags rom du ønsker å bruke, hvilke dato og tid og andre behov under arrangementet. 

Ønsker du en presentasjon av Energisenteret eller noen av våre tilbud på arrengementet ditt? Ta gjerne kontakt på mail.

​Energisenteret heier på prosjekter og forskning som tar sikte på å skape en betre hverdag for barn og unge med særskilte behov. 

Ta kontakt, skisser hva du ønsker å samarbeide om, hvordan du ønsker at Energisenteret skal være involvert og antatt tidshorisont for prosjektet. ​​

Styrkerommet

Styrkerommet kan brukes av ansatte som er tilknyttet til Energisenteret til egentrening, såfremt det ikke forstyrre pasient- eller pårørendetrening.

Bruk romkalenderen i outlook for å booke tid:  
Møterom, HBE, BUS1, Styrkerommet,  rom1306

Du trenger en gjennomgang av rutiner for bruk av rommet for å få tilgang til rommet på ansattkortet ditt. Ta kontakt med Energisenteret for å avtale tid. 

Basseng og gymsal

Ansatte kan bruke basseng og gymsal gjennom HSI sine aktivitetstilbod​. Arealene skal ikke brukes til ansatte og deres familier uteom disse aktivitetene.

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 24.05.2024