Ikon

Tjenester på Tvers

Dette er en tverrfaglig rådgivningstjeneste for barn med langvarige og sammensatte gastroenterologiske eller nevrologiske plager. Typiske plager vi møter er magesmerter, kvalme, oppkast, hodepine, svimmelhet, slapphet, tretthet og energitap. Plagene fører til høyt skolefravær og redusert hverdagsfungering.

Tjenester på Tvers (TpT)

Før en kan henvises til TpT, må barnet ha vært til medisinsk utredning ved enten gastroenterologisk- eller nevrologisk avdeling på Barne- og Ungdomsklinikken. Barna som kommer til TpT har ofte hatt flere henvisninger innenfor både BUK og PBU, men hvor utredningen ikke har bedret pasientens plager.

Målet med konsultasjonen i TpT er å oppnå en felles og helhetlig forståelse av barnets vansker og gi råd om videre hjelpetiltak eller oppfølging. Konsultasjonen går over to dager med barnet og begge foreldre. Barnet overnatter på pasienthotellet mellom konsultasjonsdagene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med kun en konsultasjonsdag. Dersom det er ønskelig, setter vi opp en oppfølgingstime til barnet etter et halvt år, for å evaluere virkningen av rådene og tiltakene sammen med familien.

Dersom du ønsker å henvise et barn til TpT fra BUK poliklinikk, må det eksistere en åpen primærhenvisning hos enten gastroenterologisk- eller nevrologisk avdeling. 

Hvis du er fastlege som ønsker å henvise et barn til TpT, må pasienten først gjennom BUK poliklinikk for somatisk vurdering.

Energisenteret for barn og unge

energisenteret@helse-bergen.no
Sist oppdatert 27.06.2024