Habiliteringstenesta for barn og unge (HABU)

Tilpasset MAP-kurs til kommune/hjelpeapparat

MAP er eit heilskapleg opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjons- og valdsproblematikk.

Tenesteytarar som ønskjer å bli betre rusta til å møta utfordrande åtferd på ein omsorgsfull, varetakande og samtidig trygg måte.

MAP er eit heilskapleg opplæringsprogram i forståing, førebygging, handtering og oppfølging av aggresjons- og valdsproblematikk, for å gjera hjelparar betre rusta til å møta utfordrande åtferd på ein omsorgsfull, varetakande og samtidig trygg måte.

HABU tilbyr eit tilpassa MAP-kurs som blir skreddarsydd til tenesteytarar rundt det enkelte barnet/ungdommen.

Vanlegvis går opplæringa over ein dag.

Kurset er kostnadsfritt.

Foreldre til pasientar med oppfølging på HABU kan ta kontakt på telefon eller e-post. Tenesteytere som ønskjer bestillerkurs utanom pasientsaker kan og ta kontakt med HABU på telefon eller e-post for meir informasjon.

Telefon 55 97 83 35

E-post barnehab@helse-bergen.no. Hugs ikkje sensitive opplysninger på e-post. 


Andre må tilvisast til kurs på HABU frå fastlegen, sjå her for meir informasjon: Tilvising

Tilbake til Kurs og grupper 

Kurskalender for HABU

 • Foreldregruppe - søsken som pårørande
  Tilbod til foreldre med temaet å ta vare på søsken til barn med funksjonsnedsetjing.
  Foreldregruppe - søsken som pårørande
  30.
  mai
  2024
 • Foreldre på vakt
  Å styrkja føresette i omsorgsrolla deira ved å ha fokus på vanlege foreldrereaksjonar og eigenomsorg.
  Foreldre på vakt
  31.
  mai
  2024
 • Plutseleg vaksen
  Eit gruppebasert kurs for føresette om overgangen frå barn/ungdom til vaksenliv og ei foreldrerolle i endring.
  Plutseleg vaksen
  3.
  september
  2024
  2 dagar
 • Foreldrekurs (CFS/ME)
  Informasjon og oppdatert kunnskap frå dei ulike faggruppene som jobbar med CFS/ME på HABU.
  Foreldrekurs (CFS/ME)
  1.
  oktober
  2024
 • Seksuell helse og utviklingshemming
  Kurset tek opp fleire tema knytt til seksuell helse og å ha diagnosen utviklingshemming
  Seksuell helse og utviklingshemming
  1.
  oktober
  2024
 • Foreldre på vakt
  Å styrkja føresette i omsorgsrolla deira ved å ha fokus på vanlege foreldrereaksjonar og eigenomsorg.
  Foreldre på vakt
  2.
  oktober
  2024
Sist oppdatert 24.05.2024