Til deg som ventar barn

Nokre kvinner får vite at dei vil få eit opphald på Nyføddintensiv etter at barnet er fødd. På desse sidene finn du informasjon om avdelinga, pasientane våre og litt om korleis du kan førebu deg på det som kjem.

gravid kvinne på ultralydundersøkelse
Sist oppdatert 22.12.2023