En baby som ligger i en inkubator

Prosjekt ekstrem prematuritet - PEP

Prosjekt ekstrem prematuritet (PEP) er et nasjonalt forskningsprosjekt der alle føde- og barneavdelingene i Norge og Medisinsk fødselsregister deltar.

Hensikten er å få vite hvordan det går med disse minste på kort og lang sikt. Det er en forutsetning for at vi skal kunne gi bedre behandling i svangerskapet, nyfødtperioden og senere, og bedre oppfølging av barna og familiene.

I prosjektet har vi fulgt alle norske barn som ble født i 1999 og 2000 med en svangerskapsalder under 28 uker (ekstremt premature barn), eller en fødselsvekt under 1000 gram (ekstremt lav fødselsvekt). Alle undersøkelsene er basert på skriftlig samtykke fra foreldre.

Vi har omfattende opplysninger om barna fra svangerskapet, nyfødtperioden og fra de var 2, 5 og 11 år gamle. Ikke alle ønsket å delta hele veien, og vi mangler blant annet informasjon fra lærer og om karakterer på de nasjonale prøvene i 5. skoletrinn for noen av barna.

Barna fra Helse Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland) har vært innkalt til tilleggsundersøkelser sammen med kontrollbarn født til termin da de var 11 år gamle. De har gjennomgått en omfattende legeundersøkelse, måling av høyde og vekt, omfattende lungefunksjonsundersøkelser (spirometri), måling av skjelettstruktur og fordeling av muskel-fettvev (DXA-undersøkelse).

Vi har også samlet blodprøver for å undersøke om ekstrem prematuritet har betydning for vekst, kroppens utvikling og risiko for senere sykdom.

Hos barna fra Hordaland, også kontrollbarna, har vi undersøkt hjernen med MR og funksjonell MR mens barna har utført bestemte intellektuelle oppgaver for å se om de for tidlig fødte barna bruker hjernen på en annen måte enn barna født til termin.​

Vi er nylig ferdig med oppfølgingen av PEP nasjonal kohort ved 19-20 års alder. Vi har  samlet omfattende opplysninger fra spørreskjema som ble sendt ut til alle ungdommer og foreldre. Data er nå under bearbeiding. 

Videre har vi undersøkt de PEP barna som var født på Vestlandet  ved 19-20 års alder, med omfattende lunge- og hjertefunksjonsundersøkelser, måling av fysisk kapasitet (tredemølletest), måling av høyde og vekt og hudfolder, blodprøver med mer.

Alle de PEP barna som var PDA opererte som nyfødte ble invitert til å delta ved undersøkelser ved 19 års alder. Disse har i tillegg til ovenfor nevnte undersøkelser også fått undersøke stemme og strupe i hvile og ved aktivitet.

Alle data er under bearbeidelse og vil bli publisert snarlig.

Prosjektleder er overlege ved Barne- og Ungdomsklinikken og postdoktor ved Universitetet i Bergen, Maria Vollsæter, som også er en del av WestPaed Research Group.​

Maria Vollsæter
E-post maria.vollseter@helse-bergen.no 
Telefon 55975964 

Trond Markestad
Professor emeritus, og tidligere leder av den nasjonale oppfølgingen 

Slik foregår PEP-studien

her finner du en oversikt over Prosjekt ekstrem prematuritet så langt, med informasjon om deltakelse og undersøkelser. Alle undersøkelsene er basert på skriftlig samtykke fra foreldre. 

Les mer om PEP-studien
En baby i en sykehusseng

PEP - Hva skjedde på nyfødtavdelingen?

I Prosjekt ekstrem prematuritet (PEP) har vi så langt blant annet sett på barnas overlevelse, hvilken behandling de fikk, og hvordan det har gått med dem.

Les mer om hva som skjer ved nyfødtavdelingen
Et rom med en kuvøse

PEP - Hvordan har det gått med barna?

Her kan du lese mer om hvordan det har gått med barna og ungdommene som har deltatt i studiene, og resultater fra undersøkelsene de har vært gjennom. 

Les mer om hvordan det har gått med barna
En prematur baby med maske ligger på brystet til en person

PEP og veien videre - hva skjer?

Vi holder på å analysere og publisere dataene fra oppfølgingen da barna var 11 år. Vi ser blant annet på sammenhengene mellom grad av umodenhet og tidlig helse og utvikling de første årene mot hvordan de har det som 11-åringer.

Les mer om PEP-studien og veien videre
Et par gutter som ser på en bærbar datamaskin

Til deg som har blitt 18-19 år gammel

Snart vil du får et brev i posten hvor vi spør deg om å delt videre i forskningsprosjektet. Det er viktig å få kunnskap om hvordan ekstremt for tidlig fødte barn, ungdommer og familiene deres også har det på lengre sikt. 

Les mer om fortsatt deltakelse i studien
En baby som ligger i en inkubator
Sist oppdatert 23.10.2023