PEP - Hva skjedde på nyfødtavdelingen?

I Prosjekt ekstrem prematuritet (PEP) har vi så langt blant annet sett på barnas overlevelse, hvilken behandling de fikk, og hvordan det har gått med dem.

Kuvøse med for tidlig født baby  og utstyr på nyfødtintensiv avdeling. Foto
​​​​​​​​​​​Hvor mange som overlevde for hver svangerskapsalder (gestasjonsalder) kan man se av tabell 1. Ingen overlevde ved 22 ukers svangerskapsalder. For 23 uker overlevde 9 barn. Dette utgjorde 16% av alle barn med denne svangerskapsalderen, men 39% av dem som ble innlagt i en nyfødt intensivavdeling (NICU - Neonatal ntensive Care Unit).

De andre barna døde før de ble født eller de ble ikke gjenopplivet, enten fordi det ikke var mulig eller fordi de ikke ble ansett som levedyktige.

Tabell 1. Overlevelse av alle fødte (også dødfødte), og av dem som ble innlagt i neonatal intensivavdeling (NICU)
​Svangerskapsalder (uker)
​Overlevelse av alle
(%)
​Overlevelse av NICU (%)
​22​0​0
​23​16​39
​24​44​60
​25​66​80
​26​72​84
​27​82​93


 

Hvilke skader opplevde barna?

De alvorligste skadene som kan gi funksjonsnedsettelser på sikt er:

  • ​Store hjerneblødninger eller hjerneskade på grunn svikt i blod- eller oksygentilførselen (periventrikulær leukomalaci - PVL)
  • Lungeskader. Et mål for lungeskade er om barna fortsatt trenger oksygentilskudd eller annen pustehjelp ved 36 svangerskapsuker, altså fire uker før de egentlig skulle vært født dersom svangerskapet hadde vart til termin. Tilstanden kalles bronkopulmonal dysplasi (BPD).
  • Skade på netthinnen i øyet (Retinopati hos premature - ROP) er også en fryktet skade. De alvorligste formene behandles med laser.​
Tabell 2. Forekomst av alvorlig hjerneskade hos barn med forskjellig svangerskapsalder hos dem som overlevde.
​Svangerskapsalder (uker)
​Prosentandel av barna
​23​11%
​24​20%
​25
​11%
​26​8%
​27​8%
​>27
​4%Tabell 3. Forekomst av bronkopulmonal dysplasi (BPD) hos barn med forskjellig svangerskapsalder hos dem som overlevde
​Svangerskapsalder (uker)​Prosentandel av barna
​2378%​
​24​71%
​25​62%
​26​43%
​27​39%
​>27​26%Tabell 4. Forekomst av alvorlig retinopati (ROP) hos barn med forskjellig svangerskapsalder hos dem som overlevde
​Svangerskapsalder (uker)​Prosentandel av barna
​23​44%
​24​29%
​25​13%
​26​4%
​27​1%
​>27​0%


 

Hva krevdes av behandling?

De som overlevde med svangerskapsalder 23 uker, trengte i gjennomsnitt 37 dager pustehjelp på respirator og 82 dager sammenlagt på respirator og CPAP. Behovet for intensivbehandling avtok raskt med økende svangerskapsalder, bortsett fra noe økt CPAP-tid for dem som var født ved 28 uker eller senere fordi det i denne gruppen var mange veksthemmede barn siden alle veide under 1000 gram - se tabell 5.     


Tabell​ 5​. Dager på respirator + CPAP​ ROP) hos barn med forskjellig svangerskapsalder hos dem som overlevde
​Svangerskapsalder​Døgn på respirator​Døgn på respirator + CPAP
​23 uker
​37​82
​24 uker​24​70
​25 uker​10​54
​26 uker​3​43
​27 uker​3​33
​>27 uker​1​66


Om Prosjekt ekstrem prematuritet 

Sist oppdatert 21.11.2022