PEP og veien videre - hva skjer?

Vi holder på å analysere og publisere dataene fra oppfølgingen da barna var 11 år. Vi ser blant annet på sammenhengene mellom grad av umodenhet og tidlig helse og utvikling de første årene mot hvordan de har det som 11-åringer.

To unge gutter sitter i sofa, en med mobil og hodetelefoner og den andre med laptop i fanget. Foto
​​​​​​​​​​​​

Når barna har blitt ungdommer på 17-18 år planlegger vi å invitere alle deltagerne til en ny oppfølging i 2016-2018. Jo lenger vi kan følge barna, jo mer får vi vite om hva det betyr å være født ekstremt prematurt. Det vil videre gi oss god tilbakemelding på hva som var god og mindre god behandling i svangerskapet, under fødselen og i nyfødtperioden - og på hva som har vært bra og min​​dre bra i oppfølgingen senere. Slike data er avgjørende for at vi kan forbedre behandlingen og oppfølgingen av barnet og familiene.

Barnets tillatelse

Når barna nå fyller 16 år, må vi ha tillatelse fra barna selv om vi kan kontakte dem på ny for å høre hvordan de har det. Høsten 2015 vil vi derfor sende en forespørsel om dette til alle som ikke har gitt oss beskjed om at de ikke vil bli kontaktet.

Vi planlegger bare en spørreundersøkelse som dere kan svare på gjennom et skjema dere får tilsendt eller elektronisk. For barna fra Helse Vest vil vi i tillegg spørre om dere er villige til å bli med på en ny undersøkelse i Bergen eller Stavanger. Den vil bli omtrent som sist, bortsett fra at vi ikke vil gjøre skjelettundersøkelse (DXA) eller MR-undersøkelsen av hjernen.​

Om Prosjekt ekstrem prematuritet

Sist oppdatert 21.11.2022