Slik foregår PEP-studien

Prosjekt ekstrem prematuritet - oversikt over studiens forløp.

Prematur baby i kuvøse med pustehjelp. Foto
 


​Undersøkelser

 • Detaljerte opplysninger om svangerskapet, fødselen og oppholdet i nyfødtavdelingen

Deltagere

 • 636 barn født i tidsrommet 1999-2000 med svangerskapsalder < 28 uker eller fødselsvekt 500-999 gram
 • 174 barn var dødfødte, og to barn / pårørende ønsket ikke å delta
 • 464 barn ble innlagt ved nyfødt intensivavdeling (NICU)
 • 86 barn døde i NICU
 • 376 barn ble utskrevet fra NICU
 • Tre barn døde etter utskrivelse fra NICU​ 


Undersøkelser

 • Spørreskjema til foreldrene om barnets helse og utvikling fra de kom hjem til de var 2 år gamle
 • Undersøkelse og utviklingsvurdering av barnelege

Deltagere

 • Alle 373 barn fulgt opp ved 2 års alder, noen bare med telefonintervju 

​Undersøkelser

 • Spørreskjema til foreldrene om barnets helse / utvikling
 • Legeundersøkelse
 • Psykolog: WPPSI-test (utvikling)​​
 • Fysioterapeut: ABC-test (motorikk)

Deltagere

 • 306 barn fulgt opp ved 5 års alder
 • 65 barn deltok ikke, og ett barn døde mellom 2 og 5 år 


Undersøkelser

 • Spørreskjema til foreldrene om barnets fysiske og psykiske helse / utvikling
 • Spørreskjema til lærer om funksjon i skolen
 • Resultat på nasjonale prøver
 • Helse Vest: Tilleggsundersøkelser

Deltagere

 • 291 barn fulgt opp ved 11 års alder

 

Om Prosjekt ekstrem prematuritet

Sist oppdatert 21.11.2022