gruppebilde barn sitter på gressplen med ryggen til. Foto

Vognstølen barnehage

Vognstølen barnehage er ein av fire barnehagar ved Haukeland universitetssjukehus og vi har plass til vel 70 barn i alderen 1-6 år. Barna er fordelt på fire avdelinger: Konvall, Solsikken, Hvitveisen og Blåklokken.

I Vognstølen barnehage er vi opptekne av at barndommen har eigenverdi og skal vere prega av vennskap, leik og glede. Vi verdset leiken og det daglege samspelet mellom barn til barn og mellom barn og vaksen. Læring skal skje gjennom leik på barna sine premiss. Barna skal få utvikle seg i takt med seg sjølve og vi skal stimulere og oppmuntre dei på vegen.

Vi skal vere rause og imøtekommande overfor barn, foreldre og kvarandre.

Språk og språkutvikling har ei sentral stilling hos oss. Samtalar, eventyr, forteljing, høgtlesing, rim og reglar i ei eller anna form er daglege innslag.

Årsplan Vognstølen barnehage (pdf)


Kontakt

Styrar - telefon

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus, Vognstølen barnehage, Postboks 1400, 5021 Bergen

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Opningstida er måndag til fredag frå kl. 06.45 til kl. 16.45. Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

Planleggingsdager 2023 - 2024:

 • Mandag 11. september 2023
 • Fredag 3. november 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 15. mars 2024
 • Fredag 10. mai 2024

Planleggingsdager 2024-2025:

 • Mandag 9. september 2024
 • Fredag 1. november 2024
 • Fredag 31. januar 2025
 • Fredag 14. mars 2025
 • Fredag 30. mai 2025

Haukelandsveien 38

Haukelandsveien 38

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Praktisk informasjon

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.