WiFi på sjukehuset

Trøbbel med trådlaust internett?

Har du ein nyare mobiltelefon, kan du oppleve problem med å kople deg til det trådlause gjestenettet til sjukehuset.

Under følger råd for deg som har enten Iphone eller Android (Samsung eller andre leverandørar) mobiltelefon, og som opplever trøbbel med å kople til det trådlause gjestenettet til sjukehuset.

For Iphone-brukarar


 1. Opne «Innstillinger» på din telefon, og gå til «Wi-Fi»:

  Innstillinger WiFi. Skjermdump iphone


 2. Om du allereie har forsøkt å kople til gjestenettet (indikert med blå hake) -> Trykk på i-en til høgre: 

  I for informasjon. Skjermdump iphone


  Vel «Glem dette nettverket» -> trykk «Glem»:

  Glem dette nettverket. Skjermdump iphone


  Følg deretter stega under.
 3. Om ikkje du har kopla til gjestenettet: Finn gjestenettet (gjest.ihelse.net) under «Offentlige nettverk» -> trykk på i-en til høgre:

  I for informasjon. Skjermdump iphone


  Sjå at «Privat adresse» er sett til av:

  Privat står på. Skjermdump iphone


 4. Trykk «Koble til dette nettverket»:

  Trykk koble til. Skjermdump iphone

 5.  Ein nettlesar skal opne seg automatisk. Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt.
 6. Les nøye gjennom vilkåra.
 7. Trykk «Godta» når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på ein gong per eining per 31 dagar.

 

For Android-brukarar (Samsung eller andre leverandørar)

 

Android (Samsung):
1. Opne «Innstillinger»
2. Trykk på «Tilkoblinger»


 

Android1
 

1. Trykk på «Wi-Fi»
2. Trykk på tannhjulet tilknytta nettverket «gjest.ihelse.net»
3. På den neste skjermen er det en meny merket «MAC-adressetype». Trykk på «avansert» om  denne ikkje visast. Trykk på «MAC-adressetype»
4. Velg «Telefon-MAC»

 

android

Android (andre leverandørar):
1. Opne «Innstillinger»
2. Trykk på «Nettverk og Internet»
3. Trykk på «Wi-Fi»
4. Trykk på tannhjulet tilknytta nettverket «gjest.ihelse.net»
5. Trykk på «Avansert»

android


 
1. Trykk på «Personvern»
2. Slå av «Randomisert MAC» / «Bruk enhetens MAC-adresse»

 
Sist oppdatert 09.03.2023