Sekretærane i Mottaksklinikken

Team Mottaksklinikken bemannar resepsjonen og Triage i Akuttmottak med helsesekretærar. Sekretærane har eit tett samarbeid med sjukepleiarar, legar og andre yrkesgrupper i mottak.

En person som holder en enhet
Blodprøvetaking i Akuttmottak

 

Sekretæren i resepsjonen tar imot pasientar og pårørande i luka, registrerar augeblikkeleg hjelp pasientar i ulike datasystem, og betener telefonen. 

Sekretæren i Triage tar blodprøver av pasientar som vert innlagt som augeblikkeleg hjelp. Kan også hjelpe til med å ta vitale parameter av pasientane.

Vi tar også hand om postsekretærfunksjonen på Utgreeingsmottak 1 og 2, og Korttidsposten, i tidsrommet 08.00 - 18.00 i vekedagane

Alle sekretærane går i heilkontinuerleg turnus. Vi ønskjer at alle våre pasientar og pårørande skal oppleva tryggleik og medmenneskelegdom i møte med oss.

Vil du jobbe som sekretær i Mottaksklinikken?

 

 
Sist oppdatert 11.01.2024