Vil du jobbe som sekretær i Mottaksklinikken?

Mottaksklinikken er døgnbemanna av sekretærane, og brukarane våre er pasientar, pårørande, kollegaer, andre einingar på sjukehuset og eksterne samarbeidspartnarar.

En gruppe mennesker i et rom med datamaskiner
Triagering i Mottaksklinikken
 
Teamet arbeidar i tre-delt turnus som inkluderer kveld-, natt- og helgearbeid. Dei fleste sekretærane er utdanna helsesekretærar eller medisinske sekretærar​​​​, og er tilsette i Dokumentasjonsavdelinga med arbeidsplass i Mottaksklinikken.
 

Sjå ledige stillingar

Meir om Dokumentasjonsavdelinga

Meir om Akuttmottak

Arbeidsoppgåver

Sekretærane registrerar augeblikkeleg hjelp pasientar i vårt elektroniske pasientjournalsystem Dips Arena, og i Meona.

Vi bemannar resepsjonen i Akuttmottak med ein sekretær, som bistår sjukepleiarkoordinator med mottak av pasientar og pårørande i luka, og betener telefonen.

Vi har og ein sekretær i triage i Akuttmottaket, som tar blodprøver av pasientane. Ved behov tar vi også vitale parameter. 

Vi bemannar og Utgreeingsmottak 1 og 2, og Korttidsposten (ukedagar kl. 08.00-16.30/18.00), der vi tek hand om postsekretærfunksjonen.

Alle desse funksjonane vert gjort på rullering, slik at vi får ein variert arbeidsdag.

 

Pasienten i fokus

Vi ønskjer at alle våre pasientar skal kjenna tryggleik og medmenneskelegdom i sitt møte med oss. Vi har pasientar frå alle kliniske avdelingar, og sekretærane får ei brei kompetanse og må vera løysingsorienterte i ein kvardag med høgt tempo og stor gjennomstraum av pasientar.

 
 
 
Sist oppdatert 22.01.2024