Drift/teknisk kundesenter

Drift/teknisk kundesenter er avdelinga som tilsette i Helse Bergen kontaktar når dei treng ei teneste frå Drift/teknisk divisjon. Her kan alle tenester bestillast og uløyste problem kan finna si løysing.  Krav til servicenivå er høgt og vi har ei målsetting om at alle som kontaktar oss skal få hjelp til å finna ei løysing på sine spesifikke problem. Det skal vera nok for kunden å henvenda seg ei gong til oss om ei sak for å få denne løyst.

Sjølv om Drift/teknisk kundesenter primært er ei avdeling for tilsette og avdelingar ved sjukehuset, er det også på enkelte område aktuelt for pasientar, besøkande og andre å kontakta oss.

Pasientar og besøkande som har gløymt eller mista noko på sjukehuset, skal fyrst spørje på den avdelinga eller poliklinikken der dei vart behandla. 

Deretter kan det vera aktuelt å kontakte oss i Drift/teknisk kundesenter. Klokker, smykke, telefonar og andre verdisaker vert oppbevart i 3 månader ved Drift/teknisk kundesenter og deretter overlevert til politiet.

Vi oppmodar tilsette om å sykle til jobb eller å nytte buss eller bybane. Sjå Skyss sine internettsider for informasjon om arbeidsbussar. Haukeland universitetssjukehus har parkering både for syklar og bilar. Sykkelparkeringa i Sentralblokka er tilgangskontrollert.

Parkeringsplassane nærast sjukehuset er reservert for pasientar og besøkjande.
Dei tre største parkeringsområda for tilsette er:

Nokre av desse områda har bommar og kort-lesarautomatar. Alle må ha gyldig oblat/kort for parkering.
Elektronisk søknadsskjema for tilsette finn du på intranettsida til Drift/teknisk kundesenter.

Parkeringskort for pasientar/pårørande
Pårørande til pasientar med sjukehusopphald meir enn 7 dagar kan kjøpe eige parkeringskort. Det kostar 350 kr for ei veke eller 700 kr for to veker. Parkeringskortet gjeld for 7 eller 14 døger når det blir aktivert.
Ta kontakt med avdelinga der pasienten er innlagt. Personalet kan fylle ut skjema så du får kjøpt parkeringskortet i Resepsjonen, Sentralblokka, 0. etasje. 

Er du fast tilsett i meir enn 50,1 % stilling ved Haukeland universitetssjukehus kan du søkje om garderobeskap. Ta kontakt med Drift/teknisk kundesenter på web, telefon eller e-post.

Er du vikar eller fast tilsett i 50,1 % stilling eller mindre, eller ventar på garderobeskap, må du bruke fleirbrukarskap. Då vil du i tillegg få eit fast "skoskap" i gul/raud garderobe.

Tøyutlevering skjer ved at du brukar id-kortet ditt på dei ulike tøyutleveringsmaskinane som står rundt om på Haukeland universitetssjukehus. Tøyet vert returnert i tøyinnkast. Hugs å tømme lommene på personaltøyet.

Modell og bruksreglement er bestemt av leiinga ved sjukehuset og Vaskeriet følgjer desse retningslinene. Dersom nokon har spesielle problem eller ønske, ta kontakt med kundesenteret så formidlar vi spørsmålet til leiinga ved Vaskeriet. Vi har for tida 7 tilgjengelege storleikar, frå X-liten til XXX-stor i kvit bukse/kittel, og 6 storleikar i frakk, frå X-liten til XX-stor.

ID-kort får du i Drift/teknisk kundesenter.
Alle tilsette pliktar å bere personleg identitetskort synleg. I tillegg til at ID-kortet viser at du arbeider ved sjukehuset, fungerer ID-kortet som ein nøkkel til tilgangskontrollerte avdelingar/rom. 

Når ID-kort blir skrive ut får ein også tilgang til å ta ut personaltøy. 
Vi skriv og ut smartkort som skal nyttast ved pålogging og arbeid i helsenettet ved bruk av VPN eller mobilt kontor.

Viktig å hugse:

Ta med gyldig legitimasjon:

 • Pass. Gjelder alle som skal ha tilgang til systemene e-resept, checkware og kjernejournal
 • Bankkort med bilde, førarkort, eller pass for alle andre.

Alle må lese retningsliner for bruk av id-kort

 • Ved opphøyr av arbeidsforhold skal id-kort returnerast til Drift/teknisk kundesenter


Kontakt

Telefon

 • Måndag 07:00 - 16:00
 • Tysdag 07:00 - 16:00
 • Onsdag 07:00 - 16:00
 • Torsdag 07:00 - 16:00
 • Fredag 07:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Verkstedbygget

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Praktisk informasjon

Har du gløymt eller mista noko på sjukehuset, må du først spørje på den avdelinga eller poliklinikken der du har vært. ​

Deretter kan det vera aktuelt å kontakte Drift/teknisk kundesenter. Klokker, smykke, telefonar og andre verdisaker vert oppbevart i 3 månader ved Drift/teknisk kundesenter og deretter overlevert til politiet.

Kontakt Drift/teknisk kund​esenter
Telefon: 55 97 71 00
77100@helse-bergen.no​​​​

Opningstider
Måndag - fredag: Kl. 07.00 - 16.00