Hospitaldrift

Hospitaldrift leverer ikkje-medisinske tenester og produkt til heile helseføretaket. Hovudoppgåva vår er å levere nødvendige støttetenester til dei avdelingane som driv med pasientbehandling ved Haukeland universitetssjukehus.

Slik finn du fram

Jonas Lies vei 68

Jonas Lies vei 68