Drift/teknisk divisjon

Drift/teknisk divisjon består av hovudparten av sjukehuset sine ikkje-medisinske avdelingar. Vi har eit breitt samansett fagmiljø som støttar opp under kjerneverksemda til sjukehuset.  Blant våre oppgåver er drift, reinhald, sikkerheit og vedlikehald av sjukehusets bygg og anlegg, medisinsk-teknisk utstyr, matforsyning,  transport og pasientreisar.

Dei fleste av sjukehusets ikkje-medisinske avdelingar høyrer til vår divisjon. Hos oss jobbar om lag 1000 ansatte i ulike seksjonar og avdelingar.
Våre oppgåver er mange og strekk seg over heile sjukehuset. Mellom anna har vi ansvar for:

 • Drift, reinhald, sikkerheit og vedlikehald av bygningar
 • Forsyne sjukehuset med mat, tøy og transporttenester
 • Planlegging av investeringer i nybygg, ombyggingar og utstyr
 • Medisinskfagleg dokumentasjon og foretakets arkiv / arkivsystem
 • Arealkoordinering 
 • Driftsbudsjett på 1,5 milliardar kroner 
 • Drift og vedlikehald av 440.000 kvm 
 • 13.500 einingar medisinsk-teknisk utstyr 
 • 850 millionar kroner i årlige investeringar i bygg, utstyr og anlegg

Leiing

Divisjonsdirektør Askjell Utaaker

Avdelingssjef Kari-Anne Eliassen

Kontakt

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus Drift/teknisk divisjon Postboks 1400 5021 Bergen

Slik finn du fram

Utsikta

Haukelandsveien 32

5096 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

​Vi ønskjer at du som pasient, pårørande eller besøkande skal føle deg trygg og få god informasjon hos oss. Her finn du praktisk informasjon om korleis du skal komme deg hit, daglege rutinar, mattilbod, parkering og andre servicetilbod ved sjukehuset.

Her har me samla mykje praktisk informasjon.

Om du ikkje finn svar på det du lurer på, oppmodar vi deg til å ta kontakt med personalet.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Har du gløymt eller mista noko på sjukehuset, må du først spørje på den avdelinga eller poliklinikken der du har vært. ​

Deretter kan det vera aktuelt å kontakte Drift/teknisk kundesenter. Klokker, smykke, telefonar og andre verdisaker vert oppbevart i 3 månader ved Drift/teknisk kundesenter og deretter overlevert til politiet.

Kontakt Drift/teknisk kund​esenter
Telefon: 55 97 71 00
77100@helse-bergen.no​​​​

Opningstider
Måndag - fredag: Kl. 07.00 - 16.00

Haukeland Hotell ligg like ved sjukehuset, ring: 55976800. Sjukehuset dekkjer ikkje utgifter til reise og opphald for pårørande til vaksne pasientar. Ta eventuelt kontakt med NAV. ​